Chức năng - Nhiệm vụ

Chủ nhật, 06 Tháng 4 2014

Chức năng:

-        Quản lý tài chính toàn bộ các hoạt động thu, chi của Trường.

-        Quản lý về mặt giá trị tài sản Nhà trường như: đất đai, nhà xưởng, thiết bị,…

Nhân sự:

-        Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hùng

Liên hệ:

-        ĐT: 08.37312369

Hostgator coupon
Copyright © Phòng Kế toán tài chính. Thiết kế bởi Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Số ĐT: 08.37312369